Šest kamenih esencija, rijetkih, dragocjenih i iznimno elegantnih, čine svoju supstancu dostupnom da postanu ikone ekskluzivnosti.

Svaka nova kolekcija Rexa čini jedinstveni put . Putovanje bez granica i vremena vodi do izbora materijala, strogo rijetkog, dragocjenog, prirodnog i inspirativnog nadahnuća svake kreacije. A onda se rađa Rex dizajn, tehnička stručnost koja istražuje materijal kako bi se razvijao u stilu. Ovo je nastanak Prexious of Rex-a, jedinstvenost se nalazi u samome imenu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23