Araldica

Mješavina živih, kontrastnih i čistih boja. U Araldici, Federico Pepe šalje nam kreativnu poruku koja ne samo da definira estetiku nove "unutarnje psihodelije", već istražuje i neobične formule perceptivne interakcije između ukrašene keramike i pojedinca. Na velikoj skali velikih keramičkih zidnih obloga, Pepeove vizualne teksture stječu hipnotičnu, fascinantnu konfiguraciju raznobojne mješavine boja, nadahnute onim tradicionalnim mramornim papirima.

«Zbirka je namijenjena stvaranju borbe između nečega vrlo krutog, za kojega se vidi da je uređen po jasnim pravilima, i promjenjivog, čiji je cilj biti potpuno slobodan.» Federico Pepe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Federico Pepe

Federico Pepe je višestruki umjetnik koji komunikaciju promatra kao kulturnu platformu stvorenu miješanjem disciplina. Uz obrazovanje koje mu omogućava da se slobodno kreće između različitih područja, tijekom godina izgradio je vrlo osobno djelo koje je namjeravalo srušiti konceptualne razlike između umjetnosti, oglašavanja i dizajna, pretpostavljajući fluidni identitet za koji se čini da izmiče definiciji, kao što se podjednako može opisati kao umjetnik, izdavač, kulturni lik, dizajner ili jednostavi kreativac. 2006. godine otvorio je izdavački proizvod i pripadajući izložbeni prostor Le Dictateur, koji se sada smatra jednim od najzanimljivijih kulturnih projekata na suvremenoj talijanskoj umjetničkoj sceni.